דוחות כספיים ומצגות

 • מצגת חברה - חציון ראשון 2022 (מונגשת)
  16/08/2022
  pdf
 • דוח תקופתי - חציון ראשון 2022 (מונגש)
  16/08/2022
  pdf
 • מצגת חברה (מונגשת)
  29/03/2022
  pdf
 • דו"ח תקופתי לשנת 2021 (מונגש)
  29/03/2022
  pdf
 • מצגת חברה
  01/09/2021
  pdf
 • דוח תקופתי - חציון ראשון 2021
  01/09/2021
  pdf
 • מצגת חברה
  29/03/2021
  pdf
 • דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020
  29/03/2021
  pdf
 • מצגת חברה
  26/01/2021
  pdf